Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hogeweg | J.J. Baars


Huisartsenpraktijk Hogeweg | J.J. Baars

Hogeweg 50
1098 CE Amsterdam
Telefoon: 020-6653893
Fax: 020-4639010

KvK-nummer: 62394282

www.huisartsenhogeweg.nl

E-mail: huisartsenhogeweg@xs4all.nl


Spoed

8.00-17.00 UUR: 020-6653893 TOETS 1

17.00-8.00 UUR: 088-0030600

AMBULANCE: 112

Onze praktijk is van 8.00-17.00 uur bereikbaar voor spoedgevallen. U belt dan ons algemene telefoonnummer (020-6653893) en toetst daarna de 1. U wordt binnen enkele seconden te woord gestaan. Gebruik deze functie alleen bij levensbedreigende spoed, want u krijgt voorrang op al het andere waar de dokter of assistente mee bezig is.

Buiten kantoortijden kunt u voor spoedgevallen bellen met de Huisartsenpost Amsterdam op telefoonnummer 088-0030600

Natuurlijk kunt u bij levensbedreigende spoed ook bellen met alarmnummer 112

Heeft u een acute verwonding dan kunt u ook tussendoor bij ons geholpen worden, maar kondig uw bezoek wel even aan zodat de assistente eventueel iets kan klaarzetten. Bent u niet in staat te komen, vraag dan een huisbezoek aan.
 

Openingstijden

 REGULIERE OPENINGSTIJDEN

Openingstijden         van       tot van tot               aanwezige huisarts
Maandag 08:00 12:30  13:00   17:00   Jeroen Baars, Nanette Lufting 
Dinsdag 08:00 12:30  13:00  17:00 Jeroen Baars
Woensdag 08:00 12:30 13:00 17:00 Claire Reisma
Donderdag 08:00 12:30 13:00 17:00 Jeroen Baars, Claire Reisma
Vrijdag 08:00 12:30 13:00 17:00 Jeroen Baars, Claire Reisma


Kijk voor informatie over het inloopspreekuur en afsprakenspreekuur bij Afspraken

BUITEN KANTOORUREN

Huisartsenposten Amsterdam (HpA)

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Huisartsenposten Amsterdam (HpA) Op de HpA werken alle Amsterdamse huisartsen samen in een roulatieschema. De huisartsenpost is bedoeld voor klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Afspraken
De HpA werkt alleen op afspraak. Het is niet de bedoeling om zonder afspraak binnen te lopen. Neem daarom bij een klacht die niet kan wachten tot de volgende werkdag telefonisch contact op met de HpA

Houd bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Telefoonnummer huisartsenpost:
Het telefoonnummer van de huisartsenpost is: 088-0030600
Het adres van de huisartsenpost in Amsterdam-centrum/oost is:
OLVG, Oosterpark 9 (ingang bij Spoed Eisende Hulp)
1091 AC Amsterdam
website: www.huisartsenpostenamsterdam.nl

 

Spreekuren

Inloopspreekuur
U kunt iedere werkdag van 8.15-9.00 uur zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur. U meldt zich bij binnenkomst bij de assistente en wordt op volgorde van aankomst geholpen. Het inloopspreekuur is alleen voor een enkele korte vraag en/of een acute klacht. Het inloopspreekuur is soms erg druk. Wanneer u een afspraak kunt maken, geven wij hieraan de voorkeur. Het is niet mogelijk te kiezen voor een arts, hiervoor verwijzen we naar het spreekuur op afspraak.

Spreekuur op afspraak
U kunt iedere dag een afspraak maken op het afsprakenspreekuur. 
Er wordt 10 minuten tijd ingepland voor een afspraak. Meestal is dat voldoende om 1 klacht te behandelen. Het afsprakenspreekuur is van 9.30 uur tot 11.00 uur en 's middags van ongeveer 14.00-16.00 uur. U kunt nu ook Online afspraak maken!

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten, diverse vragen of een uitgebreid probleem, dan kunt u om een dubbele afspraak vragen.

Terugbelspreekuur
Voor korte vragen kunt u gebruik maken van het terugbelspreekuur. U kunt hiervoor 's morgens tot 11.30 uur een afspraak maken bij de assistente. U wordt dan door een van de artsen teruggebeld tussen 11.30 en 12.30 uur. Indien u na 11.30 uur belt dan wordt u de volgende dag teruggebeld. Als u een terugbelafspraak maakt, zorg er dan wel voor dat u bereikbaar bent.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken. De assistente beoordeelt in overleg met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt. 

Vragen naar de reden
Bij het maken van een afspraak vraagt de assistent naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Reizigersvaccinaties
Huisartsenpraktijk Hogeweg is een gecertificeerd reizigersadviescentrum en kan alle vaccinaties geven die nodig zijn inclusief Gele koorts. Op onze site kunt u hiervoor het formulier voor reizigersadvies invullen. U ontvangt na 1 tot 3 werkdagen een e-mail met daarin het persoonlijke advies en de kosten. Daarna kunt u een afspraak maken voor het zetten van de vaccinaties.Assistentes

De assistentes Astrid, Saskia, Leny en Simone staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het terugbelspreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen. U kunt de receptenlijn inspreken voor een herhaalrecept of u kunt een herhaalrecept aanvragen op deze site.

Daarnaast zijn de assistentes getraind en opgeleid om adviezen te geven en om urgentie in te schatten. Zij kunnen dus met u overleggen of het nodig is om te komen en spoed inschatten. 

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Medische vragen over bijvoorbeeld koorts bij kinderen of het beloop van veel voorkomende ziekten
 • Herhaalrecepten die met spoed naar de apotheek moeten 
 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen/behandelen van wratten
 • Verbinden van wonden en zwachtelen
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urineonderzoek
 • Suikercontrole
 • Het maken van een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek
 • Verstrekken van informatie
 • Het maken van een hartfilmpje
 • Het geven van injecties

De assistentes werken altijd onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen.

Praktijkondersteuner (POH)

In onze praktijk werken twee praktijkverpleegkundigen: Caroline van der Meer en Saskia Sielias, ook wel POH genoemd (Praktijk Ondersteuner voor de Huisarts). Zij werken onder supervisie van de huisartsen.

 • Zij controleren en begeleiden mensen met een chronische aandoening zoals Diabetes, Hart- en Vaatziekten, Astma en COPD. Zij bieden ook medische zorg aan ouderen. 
 • Zij controleren mensen met een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten, bijv. door een hoge bloeddruk of hoog cholesterol.
 • Zij kunnen een aanspreekpunt zijn voor ouderen en mantelzorgers van onze patienten.
 • Zij doen longfunctie-onderzoek om te beoordelen of iemand astma of COPD heeft en om te kijken hoe het met deze aandoening gaat.
 • Zij kunnen helpen bij het stoppen met roken volgens een gekwalificeerde methode om de motivatie te vergroten.
 • Zij bieden ondersteuning bij het verbeteren van de gezondheid (zogenaamde leefstijl)
 • Zij controleren of een patient met diabetes verhoogd risico loopt om complicaties te krijgen en signaleren in een vroeg stadium als er complicaties ontstaan zoals nierschade, hartziekten of problemen met de voeten.
 • Zij bespreken de patienten na met de huisartsen en hebben korte overleglijnen met internist, longarts, cardioloog, oogarts dietist, apotheker en fysiotherapeut.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat mensen die diabetes, hart- en vaatziekten, COPD of astma hebben door deze gestructureerde begeleiding de kwaliteit van leven kunnen vergroten en ook de levensverwachting neemt toe.
 

Psycholoog (POH-GGZ)

Sinds 2014 werkt Olga van der Schoot in onze praktijk. Ze is GZ-psycholoog en werkt in de functie van POH-GGZ, Praktijk Ondersteuner van de Huisarts in de Geestelijke Gezondheids Zorg. Dat betekent dat ze werkzaam is voor de huisartsenpraktijk en dat iedere ingeschreven patient gebruik kan maken van haar diensten. Ze is aanwezig op woensdag en vrijdagochtend.

Olga heeft veel ervaring als psycholoog. In overleg met de huisarts kunt u bij haar terecht wanneer u last heeft van bijv. somberheidsklachten, angsten, problemen op het werk, relatieproblemen, stressklachten. Ook kunt u voor rouwbegeleiding bij haar terecht. Zij inventariseert de klachten en behandelt zelf of verwijst door. De POH-GGZ wordt volledig door de verzekering betaald en gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico.

Elke vrijdag is er een terugbelspreekuur waar u zich voor op kunt geven via de assistenten. Olga belt u dan tussen 12.00 en 12.30u terug.

Per januari 2018 is het GGZ team uitgebreid met Saskia Sielias POH-GGZ (i.o.) waar u terecht kunt na doorverwijzing van de huisarts. U kunt terecht bij Saskia als u last heeft van somberheidsklachten, angsten en stressklachten. Ook voor middelen mis/gebruik, seksuele problemen of vragen, schuldhulpverlening en relatieproblemen kunt u bij haar terecht.

De POH-GGZ wordt volledig door de verzekering betaald en gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico.