Assistentes

De assistentes Astrid, Saskia, Leny en Simone staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het terugbelspreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen. U kunt de receptenlijn inspreken voor een herhaalrecept of u kunt een herhaalrecept aanvragen op deze site.

Daarnaast zijn de assistentes getraind en opgeleid om adviezen te geven en om urgentie in te schatten. Zij kunnen dus met u overleggen of het nodig is om te komen en spoed inschatten. 

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Medische vragen over bijvoorbeeld koorts bij kinderen of het beloop van veel voorkomende ziekten
 • Herhaalrecepten die met spoed naar de apotheek moeten 
 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen/behandelen van wratten
 • Verbinden van wonden en zwachtelen
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urineonderzoek
 • Suikercontrole
 • Het maken van een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek
 • Verstrekken van informatie
 • Het maken van een hartfilmpje
 • Het geven van injecties

De assistentes werken altijd onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen.