Praktijkondersteuner (POH)

In onze praktijk werken twee praktijkverpleegkundigen: Caroline van der Meer en Saskia Sielias, ook wel POH genoemd (Praktijk Ondersteuner voor de Huisarts). Zij werken onder supervisie van de huisartsen.

  • Zij controleren en begeleiden mensen met een chronische aandoening zoals Diabetes, Hart- en Vaatziekten, Astma en COPD. Zij bieden ook medische zorg aan ouderen. 
  • Zij controleren mensen met een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten, bijv. door een hoge bloeddruk of hoog cholesterol.
  • Zij kunnen een aanspreekpunt zijn voor ouderen en mantelzorgers van onze patienten.
  • Zij doen longfunctie-onderzoek om te beoordelen of iemand astma of COPD heeft en om te kijken hoe het met deze aandoening gaat.
  • Zij kunnen helpen bij het stoppen met roken volgens een gekwalificeerde methode om de motivatie te vergroten.
  • Zij bieden ondersteuning bij het verbeteren van de gezondheid (zogenaamde leefstijl)
  • Zij controleren of een patient met diabetes verhoogd risico loopt om complicaties te krijgen en signaleren in een vroeg stadium als er complicaties ontstaan zoals nierschade, hartziekten of problemen met de voeten.
  • Zij bespreken de patienten na met de huisartsen en hebben korte overleglijnen met internist, longarts, cardioloog, oogarts dietist, apotheker en fysiotherapeut.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat mensen die diabetes, hart- en vaatziekten, COPD of astma hebben door deze gestructureerde begeleiding de kwaliteit van leven kunnen vergroten en ook de levensverwachting neemt toe.