Online afspraak maken

Via deze pagina kunt u online een spreekuurafspraak maken bij uw huisarts (Let op dat u de juiste arts kiest) Door HIER te klikken gaat u naar de afspraken module.

U kunt kiezen voor dokter Baars, dokter Reisma en dokter Westermann, een waarnemend huisarts (tijdens vakantie van een van de artsen) of de huisarts in opleiding. Daarnaast kunt u kiezen voor Olga van de Schoot, onze psycholoog. U kunt alleen een afspraak bij Olga maken als u dat tevoren met haar of met een van de huisartsen hebt besproken.

U logt in met uw geboortedatum en adres (let bij postcode op de spatie tussen nummers en letters). Daarna is het mogelijk om een arts te kiezen. In onderstaande afbeelding is als voorbeeld te zien waar dit kan in de met de blauwe pijl aangegeven regel.

Let op: u krijgt een afspraak voor 10 minuten. Dit is onvoldoende als u meerdere vragen hebt of een uitvoeriger gesprek met de dokter wilt. Heeft u meer dan 10 minuten nodig maak dan een afspraak via een telefonisch contact met de doktersassistente.

 voorbeeld afspraak wegagenda

Helaas is het voor tweelingen die op hetzelfde adres wonen technisch niet mogelijk om gebruik te maken van deze dienst