Privacy

Privacywaarborg
De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt (de verantwoordelijke) bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn (de betrokkene) bepaalde rechten. De wet spreekt van het verwerken van persoonsgegevens. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomstĀ (WGBO).

Wilt u meer lezen over het privacy reglement van Huisartsenpraktijk Hogeweg en hoe we omgaan metĀ privacy aan de balie en uw rechten als betrokkene? Download dan hier ons Privacyreglement