Huisregels

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:

- Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.

- Geef elkaar gepaste ruimte i.v.m. privacy.

- Geen gesprekken verstoren of verhinderen.

- Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan.

- Roken is in het pand verboden.

- Wapenbezit is niet toegestaan.

- Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan.

- Het gebruik van mobiele telefoon, tablet etc. is wel toegestaan maar dient geen overlast te veroorzaken.

- Passanten betalen vooraf voor het consult, zij ontvangen hiervoor een nota.

- Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering is het sinds 1 januari 2011 mogelijk de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar.

- In de praktijk wordt alleen Nederlands en Engels gesproken. Spreekt u een andere taal dan dient u zelf een tolk mee te nemen.

- Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de informatie van patiënten.

- Er worden alleen verwijsbrieven verstrekt na een consult bij de huisarts.

- Wij verstrekken geen geneeskundige verklaring aan onze patiënten. Dit soort verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ arts).

- Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen op van de medewerkers van de praktijk