Spreekuren

Inloopspreekuur
U kunt iedere werkdag van 8.15-9.00 uur zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur. U meldt zich bij binnenkomst bij de assistente en wordt op volgorde van aankomst geholpen. Het inloopspreekuur is alleen voor een enkele korte vraag en/of een acute klacht. Het inloopspreekuur is soms erg druk. Wanneer u een afspraak kunt maken, geven wij hieraan de voorkeur. Het is niet mogelijk te kiezen voor een arts, hiervoor verwijzen we naar het spreekuur op afspraak.

Spreekuur op afspraak
U kunt iedere dag een afspraak maken op het afsprakenspreekuur. 
Er wordt 10 minuten tijd ingepland voor een afspraak. Meestal is dat voldoende om 1 klacht te behandelen. Het afsprakenspreekuur is van 9.30 uur tot 11.00 uur en 's middags van ongeveer 14.00-16.00 uur. U kunt nu ook Online afspraak maken!

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten, diverse vragen of een uitgebreid probleem, dan kunt u om een dubbele afspraak vragen.

Terugbelspreekuur
Voor korte vragen kunt u gebruik maken van het terugbelspreekuur. U kunt hiervoor 's morgens tot 11.30 uur een afspraak maken bij de assistente. U wordt dan door een van de artsen teruggebeld tussen 11.30 en 12.30 uur. Indien u na 11.30 uur belt dan wordt u de volgende dag teruggebeld. Als u een terugbelafspraak maakt, zorg er dan wel voor dat u bereikbaar bent.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken. De assistente beoordeelt in overleg met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt. 

Vragen naar de reden
Bij het maken van een afspraak vraagt de assistent naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Reizigersvaccinaties
Huisartsenpraktijk Hogeweg is een gecertificeerd reizigersadviescentrum en kan alle vaccinaties geven die nodig zijn inclusief Gele koorts. Op onze site kunt u hiervoor het formulier voor reizigersadvies invullen. U ontvangt na 1 tot 3 werkdagen een e-mail met daarin het persoonlijke advies en de kosten. Daarna kunt u een afspraak maken voor het zetten van de vaccinaties.